Home » Pension » Inentingen

Inentingen

Wij willen natuurlijk uw kat zo gezond mogelijk houden. Naast een goede hygiëne spelen inentingen en/of een titerbepaling hierin ook een grote rol.
Alle entingen dienen geldig te zijn tijdens het gehele verblijf en minimaal 3 weken oud bij aankomst van het verblijf. 

 

Is uw kat niet (goed) ingeënt dan zal de toegang geweigerd worden. Ook wanneer er geen geldig inentingsbewijs overhandigd kan worden.

 

De verplichte inentingen
Kattenziekte =  maximaal 3 jaar geldig
Niesziekte =  maximaal 1 jaar geldig

Ook al is uw kat ingeënt tegen niesziekte, het geeft geen garantie dat uw kat dit niet zal krijgen. 


Een kat jonger dan één jaar oud dient een zogenaamde booster vaccinatie te hebben gehad. In veel gevallen wordt deze op 9 en 12 weken oud  gegeven. Dit is 2 keer de inenting tegen kattenziekte en niesziekte met een interval van 3-4 weken. 
Op de leeftijd van 1 jaar zal deze herhaald moeten worden. 


Was de laatste enting meer dan 1 jaar verlopen dan dient er opnieuw geënt te worden met een booster vaccinatie. 2 keer een enting tegen niesziekte met een interval van 3-4 weken. De kattenziekte enting volstaat met 1 keer enten.


Wanneer er geen inentingsgeschiedenis bekend is van een kat ouder dan 1 jaar, of de geschiedenis niet aantoonbaar is omdat u bijvoorbeeld het inentingsboekje niet meer heeft, dan dient uw kat een booster vaccinatie te hebben gehad.
2 keer een enting tegen niesziekte met een interval van 3-4 weken. De kattenziekte volstaat met 1 keer enten.


Titerbepaling
Een titerbepaling waaruit blijkt dat uw kat over voldoende antistoffen beschikt is toegestaan.
Wanneer uw kat in verband met een te lage titer uitslag toch een inenting heeft gekregen, dient er na 3 weken een controle titer uitgevoerd te zijn om te zien of de inenting is aangeslagen.


Heeft uw van de dierenarts net een nieuw inentingsboekje gekregen omdat de vorige vol was o.i.d dan dient u ook het oude inentingsboekje mee te nemen zodat bovenstaand gecontroleerd kan worden.

Het inentingsboekje dient meegebracht te worden wanneer u uw kat komt brengen.
Wij accepteren alleen een geldig inentingsbewijs in de vorm van een Europees paspoort of vaccinatieboekje.